VAGA-SERVIS DOO

Proizvodimo, servisiramo i prodajemo sve vrste vaga

Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

Naše usluge i proizvodi

Vaga-servis d.o.o je savremeno, ambiciozno i profesionalno orijentisano preduzeće koje posluje po najsavremenijim poslovnim, ekološkim i drugim standardima. U poslednjih par godina Vaga-servis d.o.o. je vodeća firma u proizvodnji i hibridizaciji vaga, koje proizvodimo po sopstvenoj tehnologiji, dok je elektronska oprema koja se koristi porijekom iz Njemačke (Flintec, HBM, Mettler, CAS, Elicom Co.Ltd.EU, Datecs, Ohaus i drugi).

Proizvodnja vaga

Vaga-servis d.o.o. vrši proizvodnju velikog broja različitih vrsta vaga.

Prodaja vaga

Preduzeće vrši prodaju različitih vrsta vaga, koje mozete pogledati na stranici.

Usluge

Vršimo usluge servisiranja i baždarenja vaga, kao i iznajmljivanje etalona.

Sertifikati

Na osnovu Rješenja Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju broj 05/3.00/393-02 i o4/08 o ispunjavanju uslova za pregled i pripremu mjerila (vaga) klase tačnosti I, II, III i IV ,mase do 100.000 kilograma objavljenog u Službenom glasniku RS broj 13/02, vlastitom stručnom radnom snagom vršimo servisiranje svih vrsta vaga.