Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

PRODAJA

Vaga-servis d.o.o. je savremeno, ambiciozno i profesionalno orijentisano preduzeće koje posluje po najsavremenijim poslovnim, ekološkim i drugim standardima.

Nove vage

Polovne vage