Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

Trgovačke vage sa neintegrisanim štampačem

Trgovačka vaga sa neintegrisanim štampačem EVL+