Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

Automatika

Vage iz oblasti automatike se koriste u proizvodnji za automatska mjerenja i doziranja različitih materijala.

1. Tehnosint d.o.o. - Laktaši
2. GOLDEN BEAN COMPANY d.o.o. - Banja Luka