Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

Glajz vage

Glajz vage se najčešće koriste  u mesarske i stočne svrhe za mjerenje visećeg tereta.

1. Glajz vage - Leburuć komerc d.o.o. Prnjavor