Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

Kolske vage

Vage za mjerenje vozila (odnosno, drumske vage), od 10 tona – 60 tona smo radili na sljedećim ali i mnogim drugim lokacijama.

Imamo veliko iskustvo u izradi kolskih vaga.

1. EKO-Bel d.o.o. - Laktaši
2.MG MIND d.o.o. - Mrkonjić Grad (lokacija Vijačani-Prnjavor)
3. EXPORT DRVO d.o.o. - Bosansko Grahovo