Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

Rosfrajne vage

Ovaj tip vaga namenjen je prehrambenoj i mesnoj industriji.  Najčešću primjenu ima kao ulazno – izlazna vaga što omogućava brzu i efikasnu kontrolu mjerenja.

1. Rosfrajne vage - Mesnica Sara d.o.o. Brod
2. Rosfrajne vage - Mi Trivas d.o.o. Prnjavor