Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

Skladišne vage

Skladišne vage su izrađene od kvalitetnog materijala i namijenjene za mjerenje tereta u skladištima ili proizvodnji.

1.Skladišna vaga do 10 tona
2.Skladišna namjenska vaga - Kovana ograda Miloševac
3.Skladišna vaga 1500x1500 - DARS VOĆE d.o.o.
4.Skladišna sa bar kod štampačem - Leburić komerc d.o.o. Prnjavor