Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

USLUGE

Vaga-servis d.o.o. obavlja usluge servisiranja vaga, baždarenja vaga i iznajmljivanje etalona.

Servis vaga

Iznajmljivanje etalona