Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

Iznajmljivanje etalona

Naša firma iznajmljivanje etalone (kontrolne tegove M1) do 11 tona, u sljedećim količinama:

– etaloni 500 kg valjkasti (burići), 11 tona – 22 komada ,
– etaloni 20 kg ciglasti, 2 tone – 100 komada.

Garantujemo ispravnost servisiranih i montiranih mjerila 12/24 mjeseci za rad pod normalnim uslovima. Vlastitim vozilom vršimo prevoz etalona za baždaranje i kontrolu vaga na teritoriji BiH.