Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

REFERENCE

Preduzeće Vaga-servis d.o.o. je u dosadašnjem radu proizvelo,  servisiralo ili baždarilo vage i mjerila za veliki broj klijenata. Obostrano zadovoljstvo je prvenstveni cilj kome težimo. U nastavku ćemo navesti samo neke od zadovoljnih klijenata.