Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

VERIFIKACIJA

Vreifikaciju vaga vrši dio firme koji u svom sastavu ima 4 stručno osposobljena radnika (akreditovana po standardu BAS EN 17020) u stalnom radnom odnosu.

Firma posjeduje:

  • etaloniranu mjernu opremu,
  • tegove klasa I, II, III od 1mg do 10 tona,
  • kamion sa specijalnom rampom za utovar tegova,
  • 4 dostavna vozila,
  • i 10 tona verifikovanih tegova (etalona).

Zaposleni u firmi su osposobljeni da kalibrišu i verifikuju (baždare) sve vage od 1 mg  do 100 tona bilo kog proizvođača iz zemlje ili inostranstva.

Pored proizvodnje različitih vaga, od ostalih usluga izdvajamo servis i pripremu za baždaranje (verifikaciju):

– mehaničkih vaga,

– elektomehaničkih (digitalnih) vaga,

– laboratorijskih vaga,

– stočnih vaga,

-skladišnih vaga,

– klaoničnih vaga,

– vaga za osovinsko opterećenje,

– kolskih vaga do 60 tona,

– željezničkih vaga do 100 tona.

Ovdje možete skunuti obrazac za:
Zahtjev za verifikaciju mjerila RS
Zahtjev za pregled i verifikaciju mjerila FBIH