Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

Polovne vage

Iz ponude izdvajamo određeni broj polovnih vaga