Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

Silos vage

Vaga-servis d.o.o. nudi Elicom elektronske optimizacije silosa u različitim proizvodnim objektima. Elektronski se prati količine materijala u silosima. Nude se različite mogućnosti kao što su: daljinsko očitavanje težine, zbirka baze podataka od strane specijalizovanog softvera, statistike za period, doziranje, itd.

1. Berendika Rade
2. Vukelić Nikola